Σχολή Χειριστών ΚΛΑΡΚ – Ανυψωτικών Μηχανημάτων – Απόκτηση αναγνωρισμένης άδειας

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ

Αναγνωρισμένη Σχολή από το Ελληνικό Δημόσιο για Χειριστές ΚΛΑΡΚ – συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) kW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg της Ομάδας Β (έως 120 kW)

Νέο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων (τύπου κλαρκ) που
κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).
Το Κ.Δ.Β.Μ. FUTURE VOICE ως πιστοποιημένο κέντρο από το Υπουργείο Παιδείας, κωδ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ 2000501, αναλαμβάνει την εκπαίδευση και κατάρτιση για τη χρήση M.E.
συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) kW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg της Ομάδας Β (έως 120 KW), ήτοι:
(α) 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και
(β) 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών Μ.Ε. Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 2, έτσι ώστε με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω Μ.Ε. μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg.
Διάρκεια προγράμματος: περίπου 1 ( ένας ) μήνας

Είδος κατάρτισης:
Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει:
α) Θεωρητική δια ζώσης κατάρτιση διάρκειας 12 ωρών και
β) Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών.

Δικαιούχοι :
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
α) είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,
β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
γ) είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,
ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται: i) ότι τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ii) η οικεία τους

Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Κόστος:

Μεγάλη προσφορά από τη σχολή μας: 390€

Η προσφορά ισχύει για τα πρώτα 50 άτομα

Δόσεις:

2 δόσεις ή 8 άτοκες με πιστωτική κάρτα (48,75/μήνα)

Δεν περιέχει άλλα κόστη

Δώρο: 

Επίσης, σας κάνουμε ΔΩΡΟ εκπτωτικό κουπόνι αξίας 100€ για άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καλέστε:

ΚΔΒΜ  FUTURE VOICE

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice
1. Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα, T. 2651020777, 6938334226
2. Σμύρνης 9, Τ. 2651607026

ΑΡΤΑ

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)
T.2681 400037, 6938334223

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
FUTURE VOICE ΚΕΚ – ΚΔΒΜ | Facebook
#futurevoiceedu