Αμπέλια

 Προς Αμπέλια (Κόντσικα)

 Από Αμπέλια (Κόντσικα)

Καθημερινές  (μέσω Δωδώνης)

 06 : 30

13 : 55 ΜΕΣΩ Λ.ΔΩΔΩΝΗΣ

 07 : 30

14 : 25

Αμφιθέα

Προς Αμφιθέα

Από Αμφιθέα

Καθημερινές

07 : 25

09 : 50

13 : 50

14 : 25

16 : 25

21 : 10

07 : 45

10 : 15

14 : 15

14 : 55

16 : 50

21 : 30

ΣΑΒΒΑΤΟ

07 : 45

10 : 15

13 : 45

08 : 05

10 : 35

14 : 05

Ανατολή

Από Ανατολή

Καθημερινές

Σάββατο

Κυριακή

06 : 15
ΡΟΔ. - ΛΑΨ.
12 : 25
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
 16 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ
 06 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
 06 : 30
ΕΛΕΟΥΣΑ
 06 : 20
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
12 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ 
 16 : 50
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
06 : 30
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
06 : 55
ΠΕΡΑΜΑ 
 06 : 35
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
12 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ 
16 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ
06 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ 
 07 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
06 : 45
ΠΕΡΑΜΑ 
12 : 45
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
17 : 10
ΝΕΑ ΖΩΗ
07 : 05
ΠΛΑΤΕΙΑ 
07 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ 
07 : 05
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 
12 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ 
17 : 20
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
07 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ 
08 : 15
ΠΕΡΑΜΑ 
07 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ 
12 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ 
 17 : 20
ΕΛΕΟΥΣΑ
07 : 30
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
08 : 40
ΕΛΕΟΥΣΑ 
07 : 25
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
13 : 00
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
17 : 35
ΝΕΑ ΖΩΗ
07 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
09 : 05
ΠΕΡΑΜΑ
07 : 30
ΕΛΕΟΥΣΑ
13 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
17 : 48
ΕΛΕΟΥΣΑ
08 : 00
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
09 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
 07 : 40
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
13 : 15
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ
17 : 50
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
08 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ 
10 : 00
ΠΕΡΑΜΑ 
07 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
13 : 20
ΛΑΨΙΣΤΑ
18 : 00
ΝΕΑ ΖΩΗ
08 : 30
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
10 : 25
ΠΕΡΑΜΑ 
07 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ
13 : 25
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
18 : 10
ΕΛΕΟΥΣΑ
08 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
10 : 40
ΕΛΕΟΥΣΑ
 08 : 00
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
13 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ 
18 : 20
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
09 : 00
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
11 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
08 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
13 : 40
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
18 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
ΚΑΘΕ 15 ΛΕΠΤΑ
00 - 15 - 30 - 45 
ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ
05 - 25 - 45 
08 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
13 : 45
ΠΛΑΤΕΙΑ 
18 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 : 05
ΕΛΕΟΥΣΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 13 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
08 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
13 : 50
ΕΛΕΟΥΣΑ
 18 : 50
ΝΕΑ ΖΩΗ
15 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
13 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
08 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
14 : 00
ΝΕΑ ΖΩΗ
18 : 50
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
15 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
14 : 05
ΠΕΡΑΜΑ
08 : 45
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
14 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ (ΜΕΣΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ)
19 : 00
ΕΛΕΟΥΣΑ
 16 : 05
ΠΕΡΑΜΑ
14 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
 08 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ
14 : 15
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ
19 : 15
ΝΕΑ ΖΩΗ
16 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
14 : 50
ΕΛΕΟΥΣΑ
08 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ
14 : 20
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
19 : 20
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
16 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
15 : 20
ΠΕΡΑΜΑ
09 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
14 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
19 : 25
ΕΛΕΟΥΣΑ
17 : 05
ΠΕΡΑΜΑ
15 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
09 : 10
ΕΛΕΟΥΣΑ
14 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
19 : 40
ΝΕΑ ΖΩΗ
17 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
16 : 15
ΠΕΡΑΜΑ
09 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
14 : 45
 ΛΑΨΙΣΤΑ - ΡΟΔΟΤΟΠΙ
 19 : 45
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
17 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
16 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
 09 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
14 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ 
19 : 50
ΕΛΕΟΥΣΑ
18 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
17 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
09 : 45
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
14 : 55
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 
20 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
18 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
17 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
09 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ
14 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ
20 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
18 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
17 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
 09 : 55
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ
15 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ 
 20 : 20
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
19 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
18 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
10 : 05
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
15 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
20 : 25
ΡΟΔ. - ΛΑΨ.
 19 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ
05 - 25 - 45
10 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
15 : 25
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
20 : 40
ΜΑΡΜΑΡΑ 
19 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 20 : 25
ΠΕΡΑΜΑ 

ΚΑΘΕ 10 ΛΕΠΤΑ

05 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55 
15 : 30

ΝΕΑ ΖΩΗ 

 20 : 40

ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ

20 : 05

ΠΕΡΑΜΑ 

20 : 45

ΕΛΕΟΥΣΑ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 11 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
15 : 40
ΕΛΕΟΥΣΑ 
20 : 50
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
20 : 25
ΠΕΡΑΜΑ 
21 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
11 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
15 : 45
ΠΛΑΤΕΙΑ 
 20 : 55
ΑΜΦΙΘΕΑ
20 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ 
21 : 25
ΠΕΡΑΜΑ 
11 : 25
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
15 : 50
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
 21 : 05
ΕΛΕΟΥΣΑ
21 : 05
ΠΕΡΑΜΑ 
21 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ 
11 : 35
ΕΛΕΟΥΣΑ
15 : 50
ΠΛΑΤΕΙΑ
 21 : 25
ΠΛΑΤΕΙΑ
21 : 25
ΠΕΡΑΜΑ
21 : 55
ΠΕΡΑΜΑ
11 : 45
ΝΕΑ ΖΩΗ
16 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
21 : 40
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
21 : 45
ΕΛΕΟΥΣΑ
22 : 20
ΠΛΑΤΕΙΑ
11 : 45
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
16 : 07
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ
21:45 

 ΕΛΕΟΥΣΑ

21 : 55
ΠΕΡΑΜΑ
22 : 35
ΠΛΑΤΕΙΑ
11 : 55
ΕΛΕΟΥΣΑ
16 : 20
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
22:05

ΠΛΑΤΕΙΑ

22 : 20
ΠΛΑΤΕΙΑ
22 : 55
ΠΛΑΤΕΙΑ
12 : 05
ΝΕΑ ΖΩΗ
16 : 25
ΝΕΑ ΖΩΗ
22:25

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

22 : 35 
ΠΛΑΤΕΙΑ
 
12 : 05
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
16 : 30
ΕΛΕΟΥΣΑ

22:55

ΠΛΑΤΕΙΑ 

22 : 55
ΠΛΑΤΕΙΑ
 
12 : 15
ΕΛΕΟΥΣΑ
16 : 35
ΠΛΑΤΕΙΑ
     

 

Προς Ανατολή

   Καθημερινές

Σάββατο 

 Κυριακή

 06 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
 11 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
16 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ 
 05 : 50
ΛΟΓΓ. - ΔΡΟΣ.
06 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
06 : 05
ΧΑΝΙ
11 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ
16 : 20
ΤΕΙ
06 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
06 : 45
ΑΝΑΤΟΛΗ
06 : 10
ΑΝΑΤΟΛΗ
11 : 25
ΤΕΙ
16 : 35
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
06 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
07 : 15
ΑΝΑΤΟΛΗ
06 : 20
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
11 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
16 : 40
ΠΕΔΙΝΗ
06 : 35
ΔΟΥΡΟΥΤΗ
07 : 30
ΑΝΑΤΟΛΗ
06 : 30
ΚΟΝΤΣΙΚΑ
11 : 35
ΧΑΝΙ
16 : 45
ΚΑΤΣΙΚΑ
06 : 50
ΧΑΝΙ
07 : 50
ΑΝΑΤΟΛΗ
06 : 45
ΛΟΓΓ. - ΔΡΟΣΟΧ.
11 : 45
ΤΕΙ
17 : 00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
07 : 00
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
08 : 15
ΚΑΤΣΙΚΑ
06:55 
ΚΑΤΣΙΚΑ
11 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
17 : 10
ΚΑΤΣΙΚΑ
07 : 15
ΚΑΤΣΙΚΑ
08 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
07 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
12 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
17 : 20
ΤΕΙ
07 : 30
ΠΕΔΙΝΗ
09 : 05
ΑΝΑΤΟΛΗ
07 : 15
ΑΝΑΤΟΛΗ
12 : 05
ΤΕΙ
17 : 25
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
07 : 45
ΚΑΤΣΙΚΑ
09 : 35
ΑΝΑΤΟΛΗ
07 : 20
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
12 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 17 : 30
ΛΟΓΓΑΔΕΣ - ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ
07 : 50
ΜΕΙΚΤΟ
10 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
07 : 30
ΑΝΑΤΟΛΗ
12 : 15
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
17:35

ΧΑΝΙ

08 : 00
ΔΟΥΡΟΥΤΗ
10 : 25
ΑΝΑΤΟΛΗ
07 : 35
ΚΑΤΣΙΚΑ
12 : 25
ΤΕΙ
17: 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
08 : 15
ΚΑΤΣΙΚΑ
10 : 50
ΑΝΑΤΟΛΗ
 07 : 40
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ
12 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

17:55

ΤΕΙ

 08 : 25
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ
11 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ 
07 : 55
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
12 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ

18:00 

ΚΑΤΣΙΚΑ

08 : 45
ΚΑΤΣΙΚΑ
11 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 05
ΤΕΙ
12 : 45
ΤΕΙ
18 : 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
09 :00
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
11 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 10
ΚΑΤΣΙΚΑ
12 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
18 : 20
ΤΕΙ
 ΚΑΘΕ 15 ΛΕΠΤΑ
00 - 15 - 30 - 45
ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ
00 - 20 - 40 
08 : 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
12 : 55
ΚΑΤΣΙΚΑ
18 : 25
ΚΑΤΣΙΚΑ
 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 : 40
ΧΑΝΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ 14 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
 08 : 20
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
13 : 05
ΤΕΙ
18 : 40
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
14 : 00
ΔΟΥΡΟΥΤΗ 
14 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 25
ΤΕΙ
13 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
18 : 50
ΚΑΤΣΙΚΑ
14 : 15
ΚΑΤΣΙΚΑ
14 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
13 : 20
ΤΕΙ - ΚΑΤΣΙΚΑ
18 : 55
ΤΕΙ
14 : 30
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
15 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
08 : 35
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ
13 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
19 : 05
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
14 : 35
ΚΑΤΣΙΚΑ
15 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 45
ΤΕΙ
13 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ
19 : 15
ΚΑΤΣΙΚΑ
14:50

ΑΝΑΤΟΛΗ

15 : 50
ΑΝΑΤΟΛΗ
08 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
13 : 45
ΤΕΙ
19 : 20
ΤΕΙ
15 : 00
ΔΟΥΡΟΥΤΗ 
16 : 15
ΑΝΑΤΟΛΗ
09 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
13 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
19 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ
16 : 45
ΚΑΤΣΙΚΑ
09 : 05
ΤΕΙ
14 : 05
ΚΑΤΣΙΚΑ
19 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ
 15 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
17 : 10
ΑΝΑΤΟΛΗ
09 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
14 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
19 : 55
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ
00 - 20 - 40
 17 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
09 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ
14 : 20
ΤΕΙ
20 : 00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΩΣ ΚΑΙ 19 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ
00 - 20 - 40
09 : 25
ΤΕΙ
14 : 25
ΚΑΤΣΙΚΑ
20 : 10
ΚΑΤΣΙΚΑ
19 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ 19 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
09 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
14 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
20 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
 19 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
19 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
09 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ 
14 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
20 : 20
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
20 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
19 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
 09 : 45
ΤΕΙ
14 : 45
ΚΑΤΣΙΚΑ
20 : 30
ΚΑΤΣΙΚΑ
20 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
20 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
09 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
14 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
20 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
20 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
20 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
10 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
15 : 00
ΧΑΝΙ
20 : 50
ΧΑΝΙ
21 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
20 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ 
10 : 05
ΤΕΙ
15 : 05
ΤΕΙ
20 : 55
ΜΕΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑ
21 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
21 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
10 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 21 : 00
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
21 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
21 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
10 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ
15 : 20
ΤΕΙ
21 : 05
ΠΕΔΙΝΗ
22 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
21 : 40
ΑΝΑΤΟΛΗ
10 : 25
ΤΕΙ
15 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
21 : 20
ΚΑΤΣΙΚΑ
22 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
22 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
10 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ
21 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ
22 : 45
ΑΝΑΤΟΛΗ
22 : 20
ΑΝΑΤΟΛΗ
10 : 40
ΚΑΤΣΙΚΑ
15 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
21 : 50
ΑΝΑΤΟΛΗ
 
 22 : 45
ΑΝΑΤΟΛΗ
10 : 45
ΤΕΙ
15 : 50
ΤΕΙ 
22 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
   
10 : 50
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
16 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ 
22 : 20
ΧΑΝΙ
   
11 : 00
ΚΑΤΣΙΚΑ
 16 : 05
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
22 : 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   
11 : 05
ΤΕΙ
16 : 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
22 : 45
ΑΝΑΤΟΛΗ
   

Ανθούπολη

Προς Ανθούπολη

Από Ανθούπολη

Καθημερινές

05 : 50  06 : 05 
 06 : 30  06 : 45 
 06 : 50  07 : 10
 07 : 10   07 : 30 
07 : 30  07 : 50 
 08 : 30  08 : 50 
 09 : 30  09 : 50 
 10 : 30   10 : 50 
 11 : 30   11 : 50 
 12 : 20   12 : 40 
 13 : 00   13 : 20 
 14 : 00  14 : 15 
  14 : 40    15 : 00  
 15 : 30   15 : 50 
 16 : 20  16 : 40 
  17 : 10   17 : 30  
18:30  18 : 50 
19 : 30  19 : 50  
20 : 30    20 : 50 
 21 : 20   21 : 40  
   
   

  Σάββατο

   
 07 : 10   07 : 30 
 08 : 00   08 : 20 
 09 : 00   09 : 20 
 10 : 00   10 : 20 
 11 : 00   11 : 20 
 12 : 00   12 : 20 
 13 : 00   13 : 20 
 13 : 40   14 : 10 
14 : 30  14 : 50 
15 : 15 15 : 35
16 : 35 16 : 55
17 : 55 18 : 15
19 : 15 19 : 35
20 : 40 20 : 55

Περισσότερα Άρθρα...