ΑΡΤΑ: Δήλωση κατάρτισης για τους νέους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον νομό Άρτας. Όσοι ωφελούμενοι έχουν επιλεχθεί και ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης.


Οι ωφελούμενοι πρέπει απαραίτητα να είχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την κατάρτιση όταν προσήλθαν στον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον 120 ώρες κατάρτισης με Πιστοποίηση πληροφορικής από ACTA (Τεχν. Αριστοτελείου Παν/μίου). Η κατάρτιση είναι δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι ωφελούμενοι δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους τις ημέρες της κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά:

 

ΚΔΒΜ 2 ΑΡΤΑΣ
FUTURE VOICE 
T. 2681400037 
Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)

Register and Claim Bonus at williamhill.com