ΑΡΤΑ: Νέο τμήμα Ιταλικών αρχαρίων

Ιταλικά2018a fb size xwris timi

Μάθετε μια από τις ομορφότερες γλώσσες και αποκτήστε πιστοποιητικό Β2 καλή γνώση
Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ για προκηρύξεις - αξιολόγηση - βιογραφικό - εξωτερικό
Τμήματα Ενηλίκων

Άμεση έναρξη νέου τμήματος
Περισσότερα για τα τμήματα Ιταλικών: http://bit.ly/2fBft9X
 2681 4000 37
 Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

Register and Claim Bonus at williamhill.com