Ανακοίνωση Future Voice - Επιδότηση Εργαζομένων

laek

Τρεις επιδοτούμενες θέσεις ΛΑΕΚ είναι ελεύθερες στο κέντρο μας. Απαραίτητες Προϋποθέσεις:
- Να είσαι εργαζόμενος 
- Να εργάζεσαι το απόγευμα (το τμήμα είναι πρωϊνό)
- Να μην το έχει πραγματοποιήσει ξανά
Ώρες: 32 
Επιδότηση: 160€
Τ.2651020777

Register and Claim Bonus at williamhill.com