Ιωαννινα: Νέο τμήμα γαλλικών Β2

Γαλλικά2017fc size v2

Νέο τμήμα Γαλλικών για το Β2 έχει ξεκινήσει

Απαραίτητη προϋπόθεση η ολοκλήρωση του επιπέδου Β1

Πληροφορίες για συμμετοχή:

Future Voice

2651020777 

?Ν. Ζέρβα 42Β Ιωάννινα

Register and Claim Bonus at williamhill.com