Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

unnamed

Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

➡Από την ACta - Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Παν/μιο και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
➡Δωρεάν επιπλέον η πιστοποίηση Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων - CAT από την ACta
➡Διάρκεια: 100 ώρες
➡Περισσότερα: κλικ εδώ

Future Voice 
☎2651020777 
ΝΖέρβα 42Β Ιωάννινα


 

Register and Claim Bonus at williamhill.com