Ιταλικά ΜΟΝΟ με 49€!

Ιταλικά2017fb size

Ξεκινήστε Ιταλικά και σε 12 μήνες αποκτήστε πιστοποιητικό Β2 καλή γνώση
Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ για προκηρύξεις - αξιολόγηση - βιογραφικό - εξωτερικό
Τμήματα Ενηλίκων

Περισσότερα για τα τμήματα Ιταλικών: http://bit.ly/2fBft9X

 2651020777
 Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

Register and Claim Bonus at williamhill.com