Μεγαλώνει το λιμάνι της Πρέβεζας

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των έργων στη χερσαία ζώνη της ιδιωτικής μαρίνας που βρίσκεται στο Λιμάνι της Πρέβεζας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ξεκίνησαν ήδη τα καθαρά λιμενικά έργα ώστε να κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες υποδομές για τη φιλοξενία και...
εφοδιασμό σκαφών αναψυχής. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε περίπου 4 μήνες και στο μεταξύ θα γίνουν και οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού.
Register and Claim Bonus at williamhill.com