Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Το IoanninaVoice.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Ιωάννινα - Αθήνα 

Ιωάννινα - Αθήνα (καθημερινά) 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:15, 17:30, 24:00

Αθήνα - Ιωάννινα (καθημερινά) 06:30 (όχι την Κυριακή κι αργίες), 08:30, 11:00, 13:00, 15:30(όχι Σάββατο), 17:00, 22:30

Σημείωση: Όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση, θα εκτελούνται ΤΑΧΕΑ και κοινά όσα άλλα έκτακτα δρομολόγια χρειάζεται.

Ιωάννινα - Λιβαδειά - Αθήνα (καθημερινά) 11:30

Αθήνα - Λιβαδειά - Ιωάννινα (καθημερινά) 09:30 από Λιβαδειά 11:00

 Ιωάννινα - Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - Βέροια - Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα - Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - Βέροια - Θεσσαλονίκη (καθημερινά εκτός Σαββάτου): 07:00(μέσα Γρεβενά), 11:30,14:15, 16:00, 18:30(μέσα Γρεβενά), 20:30

Σάββατο: 07:00(μέσα Γρεβενά), 11:30, 14:15, 16:00, 20:30(μέσα Γρεβενά)

Θεσσαλονίκη - Βέροια - Κοζάνη - Γρεβενά - Μέτσοβο - Ιωάννινα (καθημερινά εκτός Σαββάτου):08:00(μέσα Γρεβενά), 11:30, 14:00, 15:30, 18:30(μέσα Γρεβενά), 20:30

Σάββατο: 08:00(μέσα Γρεβενά), 11:30, 14:00, 15:30, 20:30(μέσα Γρεβενά)

Σημείωση: Θα εκτελούνται μέσω Εγνατίας Οδού όσα άλλα έκτακτα δρομολόγια χρειάζεται.

Ιωάννινα - Δ. Μετσόβου - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Λαμία - Αθήνα

Ιωάννινα - Δ. Μετσόβου - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Λαμία - Αθήνα (καθημερινά): 12:00 (Παρασκευή - Κυριακή): 13:45

Αθήνα - Λαμία - Καρδίτσα -Τρίκαλα - Δ. Μετσόβου - Ιωάννινα (καθημερινά): 10:30 από Αθήνα - Από Λαμία 13:00, Από Καρδίτσα 14:30 (Παρασκευή - Κυριακή): 13:30 από Λαμία, 13:00 από Καρδίτσα.

Σημείωση: Το δρομολόγιο θα εκτελείται, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αθήνα θα τερματίζει, εάν υπάρχουν επιβάτες.

 Ιωάννινα - Γρεβενά - Κοζάνη 

 

Ιωάννινα - Γρεβενά - Κοζάνη (καθημερινά) 10:30(μέσα Γρεβενά), 14:45

Κοζάνη - Γρεβενά - Ιωάννινα (καθημερινά) 10:45, 15:00 (μέσα Γρεβενά).

 Ιωάννινα - Καλαμάτα

Ιωάννινα - Καλαμάτα (Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή - Δευτέρα) 13:30

Καλαμάτα - Ιωάννινα (Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή - Δευτέρα) 13:30

 Ιωάννινα - Δ. Ανθοχωρίου - Τρίκαλα

Ιωάννινα - Δ. Ανθοχωρίου - Τρίκαλα: 08:45, 14:45

Τρίκαλα - Δ. Ανθοχωρίου - Ιωάννινα: 08:30, 15:00, Παρασκευή 15:30

Ιωάννινα - Καστοριά

Ιωάννινα - Καστοριά: Δευτέρα 15:00, Τετάρτη 11:00, Παρασκευή & Κυριακή: 11:00 - 15:00

Καστοριά - Ιωάννινα: Δευτέρα 10:00, Τετάρτη 14:30, Παρασκευή & Κυριακή: 10:00 - 14:30

Ιωάννινα -Λάρισα- Βόλος

Ιωάννινα - Βόλος (καθημερινά) 10:15, 15:00, 20:00(Οχι Σάββατο)

Βόλος - Ιωάννινα (καθημερινά) 08:15, 13:30, 17:30(Οχι Σάββατο)

Από Λάρισα: 09:15, 14:30, 18:30(Οχι Σάββατο)

Ιωάννινα - Μέτσοβο

Ιωάννινα - Μέτσοβο (Δευτέρα ως Παρασκευή) 06:00, 12:30, 15:15,

Σάββατο: 06:30, 14:00

Κυριακή: 16:00

Μέτσοβο - Ιωάννινα (Δευτέρα ως Παρασκευή) 08:00, 15:00, 17:00

Σάββατο: 08:00, 15:30

Κυριακή: 17:30

Ιωάννινα - Μεγ. Περιστέρι

Ιωάννινα - Μεγ. Περιστέρι (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή): 06:00, 14:30 (Κυριακή): 14:30

Μεγ. Περιστέρι - Ιωάννινα (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή): 07:15, 15:45 (Κυριακή Μεγ. Περιστέρι - Χρυσοβίτσα - Ιωάννινα): 15:45

Σημείωση: Ιωάννινα - Μεγ. Περιστέρι - Βοτονόσι - Μύλοι Χρυσοβίτσας - 43ο Χλμ (Μαθητικό, πλην Σαββάτου - Κυριακής, ώρα 06:30). Επιστροφή αντίστροφα, μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα (καθημερινά): 06:45, 10:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON), 12:30 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON), 14:00 (Εγνατία, Παραμυθιά), 14:15 (παλιά Νοσοκ. Χατζηκώστα μέχρι Πολύδροσο), 15:00 (Εγνατία Οδός), 18:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON), 20:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON) (Σάββατο - Κυριακή): 09:00, 12:30 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON),15:00 (Εγνατία Οδός), 18:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON), 20:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON).

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα (καθημερινά): 07:00, 08:30 (Εγνατία - Παραμυθιά - Δουρούτη), 10:00(Εγνατία - Δουρούτη), 12:00 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON - ΤΕΙ), 14:00 (Παλαιά μέχρι Πολύδροσο), 14:45 (Εγνατία - ΤΕΙ), 17:30 (Εγνατία - Παραμυθιά - ΤΕΙ), 20:15 (Σάββατο - Κυριακή): 07:00 (παλιά Ε.Ο. από Νοσοκ. Χατζηκώστα), 09:00 (μέσω Εγνατίας Οδού - Νεοχώρι), 12:00 ( Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON - ΤΕΙ), 14:45 (Εγνατία ΤΕΙ), 17:30 (Εγνατία - Παραμυθιά - ΤΕΙ), , 20:15 (Εγνατία - Κόμβος Νεοχωρίου - πρ. CYCLON - ΤΕΙ).

Ιωάννινα - Ψίνα - Δραγοψά - Ελευθεροχώρι - Πολύγυρος - Ζοργιάνη - Λάλιζα - Χίνκα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Ψίνα - Δραγοψά - Ελευθεροχώρι - Πολύγυρος - Ζοργιάνη - Λάλιζα - Χίνκα - Ιωάννινα (Δευτέρα - Παρασκευή) 06:30. Από Πολύγυρο 07:30

Ιωάννινα - Χίνκα - Λάλιζα - Ζοργιάνη - Πολύγυρος - Δραγοψά - Ψίνα - Ελευθεροχώρι - Ιωάννινα (Δευτέρα - Παρασκευή) 14:15. Από Ελευθεροχώρι το απόγευμα, εάν υπάρχουν επιβάτες.

Ιωάννινα - Ζίτσα

Ιωάννινα - Ζίτσα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 07:15, 13:30, 15:15, 20:00

Ζίτσα - Ιωάννινα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 08:15, 14:30, 16:00, 20:45

Σημείωση: Τα δρομολόγια ώρα 08:15 - 14:30 από Ζίτσα και 07:15 - 13:30 - 15:15 - 20:00 από Ιωάννινα θα διέρχονται από ΚΛΗΜΑΤΙΑ. Τα δρομολόγια ώρα 07:15 και 13:30 από Ιωάννινα και 14:30 από Ζίτσα θα διέρχονται από ΠΑΛΙΟΥΡΗ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΚΛΗΜΑΤΙΑ, για να εξυπηρετούν τους μαθητές, όταν λειτουργούν τα σχολεία.

Ιωάννινα - Ζευγάρι

Ιωάννινα - Ζευγάρι (Τρίτη): 07:00, 13:00

Ζευγάρι - Περατη - Ιωάννινα (Τρίτη): 07:30, 13:45

Σημείωση: Από ΠΕΡΑΤΗ θα διέρχονται τα δρομολόγια ώρα 07:30 από ΖΕΥΓΑΡΙ προς Ιωάννινα, και 13:00 από Ιωάννινα προς Ζευγάρι

Πολύλοφος - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Πετράλωνα - Λοφίσκος - Ανάργυροι - Γραμμένο - Πολύλοφος (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 12:00

Πολύλοφος - Ιωάννινα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 12:45

Σημείωση: Από Λοφίσκο - Αναργυρους - Πετράλωνα θα διέρχονται τα δρομολόγια από Ιωάννινα μόνον όταν υπάρχουν επιβάτες.

Ιωάννινα - Λύγγος

Ιωάννινα - Λύγγος (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 06:00

Λύγγος - Πολύλοφος - Γραμμένο - Ανάργυροι - Λοφίσκος - Πετράλωνα - Ιωάννινα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 07:00

Ιωάννινα - Πετράλωνα - Λοφίσκος - Ανάργυροι - Γραμμένο - Πολύλοφος - Λύγγος (πλην Κυριακής) 15:00 (από Πετράλωνα, Ανάργυρους και Λοφίσκο εάν υπάρχουν επιβάτες).

Λύγγος - Ιωάννινα (καθημερινά πλην Κυριακής) 16:00

Σημείωση: Από ΛΟΦΙΣΚΟ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ θα διέρχονται τα δρομολόγια από Ιωάννινα, μόνον όταν υπάρχουν επιβάτες.

Ιωάννινα - Λαψίστα - Νεοχώρι - Πρωτόπαππα

Ιωάννινα - Λαψίστα - Νεοχώρι - Πρωτόπαππα - Πετσάλι - Μεταμόρφωση (μέσα στον κόμβο) - Δομπόλη - Ιωάννινα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 06:30

Από Πρωτόπαππα (επιστροφή πλην Σαββάτου - Κυριακής) 07:10

Ιωάννινα - Λαψίστα - Νεοχώρι - Πρωτόπαππα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 14:30

Πρωτόπαππα - Λαψίστα - Ιωάννινα (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 15:00.

Ιωάννινα - Βλαχάτανο - Χρυσοράχη - Βροντισμένη - Ριαχοβο - Καταρράκτης

Ιωάννινα - Βλαχάτανο - Χρυσοραχη - Βροντισμενη - Ριαχοβο - Καταρράκτης (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευη) 06:00, 14:45

Καταρράκτης - Ριαχοβο - Βροντισμένη - Χρυσοραχη - Βλαχατανο - Ιωάννινα (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευη) 07:15, 16:00

Σημείωση: Από ΒΛΑΧΑΤΑΝΟ θα διέρχονται τα δρομολόγια ώρα 07:00 από ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ - ΧΡΥΣΟΡΑΧΗ και 14:45 από ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Ιωάννινα - Ασφάκα - Πετσάλι - Μεταμόρφωση - Καλπάκι

Ιωάννινα - Ασφάκα - Πετσάλι - Μεταμόρφωση - Καλπάκι (πλην Σαββάτου - Κυριακής) 21:00

Καλπάκι - Ιωάννινα: αμέσως.

Ιωάννινα - Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο 

Ιωάννινα - Δελβινακόπουλο - Σπήλαιο (Τρίτη) 06:15, 14:15

Σπήλαιο - Δελβινακόπουλο - Δραγούμη - Ιωάννινα (Τρίτη) 07:00 - 15:15.

Ιωάννινα - Λωζιανα

Ιωάννινα - Λωζιανα (μέσω Τύριας) (Δευτέρα) 05:45

Λωζιανα - Κερασσέα - Ραδοβίζι - Γρανίτσα - Ιωάννινα (Δευτέρα) 07:00

Ιωάννινα - Γρανίτσα - Λωζιανα (Δευτέρα) 14:00

Λωζιανα - Ιωάννινα (μέσω Τύριας) (Δευτέρα) 16:00

 

Ιωάννινα - Μικροχώρι - Δομολεσσα 

Ιωάννινα - Μικροχώρι - Δομολεσσα (μέσω Τύριας) (Παρασκευή) 05:45

Δομολεσσα - Μικροχωρι - Σενικο - Ραδοβιζι - Γρανιτσα - Ιωάννινα (Παρασκευή) 07:00

Ιωάννινα - Γρανιτσα - Ραδοβιζι - Σενικο - Μικροχωρι - Δομολεσσα (Παρασκευή) 14:00

Δομολεσσα - Ιωάννινα (μέσω Τύριας) (Παρασκευή) 16:00.

 

Ιωάννινα - Γκρίμποβο

Ιωάννινα - Γκρίμποβο (Τετάρτη) 05:45

Γκρίμποβο - Εκκλησοχώρι - Καλοχώρι - Σουλόπουλο - Ιώαννινα (Τετάρτη) 06:45

Ιωάννινα - Σουλόπουλο - Καλοχώρι - Εκκλησοχώρι - Γκρίμποβο (Τετάρτη) 13:00

Γκρίμποβο - Ιωάννινα (Τετάρτη) 14:15

Ιωάννινα - Ζάλογγο - Βερενίκη 

Ιωάννινα - Ζάλογγο - Βερενίκη (Δευτέρα - Παρασκευή) 05:00, 13:30

Βερενίκη - Ζάλογγο - Ιωάννινα (Δευτέρα - Παρασκευή) 06:30, 15:00

Σημείωση: Όταν λειτουργούν τα σχολεία και γίνει μίσθωση, κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη θα πηγαίνει στο Α. Ζάλογγο 05:45, 13:30 -- Α. Ζάλογγο - Ιωάννινα 06:50, 14:45 -- από Βροσύνα 07:20.

Ιωάννινα - Γκρίμποβο - Βρυσούλα

 

Ιωάννινα - Γκρίμποβο - Βρυσούλα (Παρασκευή) 06:00

Βρυσούλα - Κουρνοράχη - Φωτεινό - Ιωάννινα (Παρασκευή) 07:00

Ιωάννινα - Φωτεινό - Κουρνοραχη - Βρυσούλα (Παρασκευή) 14:15

Βρυσούλα - Γκρίμποβο - Ιωάννινα (Παρασκευή) 16:15

Σημείωση: Τα δρομολόγια προς Ιωάννινα και αντίστροφα θα διέρχονται από τον συνοικισμό ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ. Επίσης το δρομολόγιο ώρα 14:15 από Ιωάννινα θα διέρχονται από ΦΩΤΕΙΝΟ - ΚΟΥΡΝΟΡΑΧΗ, εάν υπάρχουν επιβάτες. Από Α.Κ. Αετόπετρα πρωί - απόγευμα.

 

Ιωάννινα - Βροσύνα - Κάτω Λάβδανη - Πλακιατικα 

Ιωάννινα - Βροσύνα - Κάτω Λάβδανη - Πλακιατικα (Τρίτη): 05:30

Πλακιατικα - Α. Λαβδανη - Α.Κ. Αετοπετρα - Ιωάννινα (Τρίτη): 07:00

Ιωάννινα - Κ.Α. Αετόπετρα - Α. Λαβδανη - Πλακιατικα (Τριτη): 14:00

Ιωάννινα - Καστρί - Ιερομνημη

Ιωάννινα - Καστρί - Ιερομνημη (Πέμπτη) 06:15, 13:45

Ιερομνημη - Ιωάννινα (Πέμπτη) 07:30, 15:00

Σημείωση: Τα δρομολόγια ώρα 07:30 από Ιερομνημη και 13:45 από Ιωάννινα θα διέρχονται από ΛΙΘΙΝΟ και απο συνοικισμο ΡΑΪΚΟ και ΚΑΣΤΡΙ (Κοιν. Βασιλόπουλου) κατά την επιστροφή το πρωί και τη μετάβαση το απόγευμα.

 

Ιωάννινα - Σακελλάρικο - Δαφνόφυτο

Ιωάννινα - Σακελλάρικο - Δαφνόφυτο (Τρίτη): 08:15, 15:15

Σακελλάρικο - Ιωάννινα (Τρίτη): 09:00, 16:15

Ιωάννινα - Λυγγιάδες

Ιωάννινα - Λυγγιάδες (Τρίτη - Παρασκευή): 08:45, 13:00

Λυγγιάδες - Ιωάννινα (τρίτη - Παρασκευή): 09:15, 13:30

Ιωάννινα - Κόνιτσα

Ιωάννινα - Κόνιτσα (καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής) 05:00, 07:00, 10:30, 13:00, 16:00, 19:30

Σάββατο : 06:00, 08:00, 13:00, 19:30

Κυριακή : 08:00, 13:00, 19:30

Κόνιτσα - Ιωάννινα (καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής) 07:00, 09:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:45

Σάββατο : 07:30, 11:00, 15:30, 20:45

Κυριακή : 11:00, 15:30, 20:45

Ιωάννινα-Αγρίνιο 

Ιωάννινα-Αγρίνιο: Καθημερινά 07:00(από τζαμί Ανατολή) - 12:30 - 15:30 - 19:00

Κυριακή: 15:30 - 19:00

Αγρίνιο-Ιωάννινα: Καθημερινά 06:15 - 11:15 - 15:00- 19:00

Κυριακή: 15:00- 19:00

Ιωάννινα-Άρτα

Ιωάννινα-Άρτα: Δευτέρα ως Παρασκευή: 06:30(από τζαμί Ανατολή)- 08:30-11:00-13:00-14:30-16:30-18:30-20:00

Σάββατο - Κυριακή: 07:30(από τζαμί Ανατολή) - 10:00 - 12:30 - 14:30 - 18:30 - 20:00

Άρτα-Ιωάννινα: Δευτέρα ως Παρασκευή: 06:30-08:45-11:00-13:00-14:30-16:15-18:15-20:15

Σάββατο - Κυριακή: 07:30-10:00-12:00-14:00-18:15-20:15

Ιωάννινα-Πάτρα

Ιωάννινα-Πάτρα: Καθημερινά 09:30 - 14:30 

Πάτρα-Ιωάννινα: Καθημερινά 09:00 - 14:45 

Ιωάννινα-Πρέβεζα

Ιωάννινα-Πρέβεζα: Δευτέρα ως Παρασκευή: 06:30(από τζαμί Ανατολή) -09:00-10:30-12:00-13:30-15:00-18:00-20:30

Σάββατο - Κυριακή: 07:45(από τζαμί Ανατολή)-10:00-12:30-14:30-18:00-20:30

Πρέβεζα-Ιωάννινα: Δευτέρα ως Παρασκευή: 06:00 - 07:30 - 09:15 - 11:30 - 13:30 - 16:30 - 18:00 - 20:00

Σάββατο - Κυριακή: 07:30 -10:00-12:00-14:45-18:00-20:00

 Αθήνα - Ιωάννινα

 Ωρα  Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ Αργίες Παρατηρήσεις
06:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι    -      -
08:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι
11:00 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι
13:00 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι
15:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι    -   Ναι   Ναι
17:00 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι
21:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι   εάν υπάρχει κίνηση
22:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Ναι  Ναι   Ναι

 Θεσσαλονίκη - Βέροια - Κοζάνη - Γρεβενά - Μέτσοβο - Ιωάννινα

 Ωρα  Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ Αργίες Παρατηρήσεις
08:00 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι   Ναι     Διέρχεται από Γρεβενά.
11:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι   Ναι
14:00 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι   Ναι
15:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι   Ναι
18:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι     -  Ναι   Ναι     Διέρχεται από Γρεβενά.
20:30 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι Ναι   Ναι     Το Σάββατο διέρχεται από Γρεβενά

Σταθμός Ιωαννίνων, τηλ. 26510 25014, 27442, 26211, 26286

Σταθμός Αθηνών, τηλ 210 5129363

Σταθμός Θεσσαλονίκης, τηλ 2310 595442

Register and Claim Bonus at williamhill.com